[TB] Thay đổi cách tính cước, điều chỉnh cước vận chuyển quốc tế và điều chỉnh tỷ giá NDT ngày 02/07/2023