[TB] Lịch nghỉ du lịch kết hợp đào tạo cho cán bộ nhân viên Chi nhánh Hồ Chí Minh năm 2023